elipsatrzymaj
słowa: m.prześluga, a.baczyńska

pusto we mnie, nie czuję cię
nieważne jak
zatrzymaj wstrzymaj mnie
chwyć i przytul
przutulaj długo bym przestała myśleć
że coś poza tobą jest
patrz i słuchaj
pilnuj i czujny bądź
w klatce mnie więź
karm mnie i pieść i zgub klucz
trzymaj mocno
nie pozwól ruszyć się
zatrzymaj mnie
każ kochać się
rozpadam się jak pusty dom
zamieszkaj w nim
znajdź we mnie kąt
prawie wcale juz nie ma mnie
pusto do cna
wypełnij mnie do dna
trzymaj mocno i pozbaw resztek sił
chcę poddać się
bezwolnie poddać się